silentshout

29 tekstów – auto­rem jest si­len­tshout.

Nieje­den kręgosłup mo­ral­ny wy­maga kołnie­rza ortopedycznego 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 października 2016, 03:39

Słod­kie kłam­stwa kar­mią de­mony Two­jej duszy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2016, 03:32

Im­po­nuje mi dobro. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 października 2016, 02:04

Nie mam z kim roz­ma­wiać, roz­ma­wiam ze sobą 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 października 2016, 02:22

Nig­dy nie trać cier­pli­wości, nadziei i kluczyków do auta. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lutego 2016, 12:12

Każdy z nas na­pisał roz­dział, które­go nig­dy nie przeczy­ta na głos. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 stycznia 2016, 18:52

Niewo­la sma­kuje tak bezpiecznie… 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 października 2013, 02:38

Nie będzie szczęśli­wy ten, kto nig­dy nie zaz­nał sma­ku cierpienia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 września 2011, 19:36

Nau­czy­ciel od wszys­tkiego jest do niczego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 lipca 2011, 20:30

Czymże jes­teś mar­ny człowie­czku w ot­chłani zła zwa­nej wszechświatem? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 czerwca 2011, 00:09

silentshout

silentshout

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

21 września 2017, 21:27silentshout sko­men­to­wał tek­st Teraźniejszość po­dob­nie jak cisza, [...]

18 października 2016, 11:02silentshout sko­men­to­wał tek­st Niejeden kręgosłup mo­ral­ny wy­maga [...]

18 października 2016, 03:41silentshout sko­men­to­wał tek­st Aby nie pod­dać się [...]

18 października 2016, 03:15silentshout sko­men­to­wał tek­st Aby nie pod­dać się [...]

14 października 2016, 11:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Imponuje mi dob­ro.  

14 października 2016, 11:09silentshout sko­men­to­wał tek­st Imponuje mi dob­ro.  

14 października 2016, 10:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Imponuje mi dob­ro.  

13 października 2016, 02:52silentshout sko­men­to­wał tek­st Jeśli życie cię nicze­go [...]

13 października 2016, 02:47silentshout sko­men­to­wał tek­st Tęsknota to przy­padłość ludzi [...]

13 października 2016, 02:43silentshout sko­men­to­wał tek­st Świadomość się nie kur­czy, [...]